ป้ายกำกับ   

หมวดหมู่  ทั่วไป-อื่นๆ เกี่ยวกับทางวัดสันป่ายางหลวง

พระพุทธบาทสี่รอยจำลองวัดสันป่ายางหลวง

พระพุทธบาทสี่รอยจำลองวัดสันป่ายางหลวง
สร้างโดย พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ พธ.ม.กิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง อ.เมือง จ.ลำพูน
งบประมาณการสร้าง ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านแปดแสนบาท –รวมศาลา)
ฯฯฯฯฯฯฯฯฯ

2.เวปวัดต่างๆ 2005_0828Image0018 ทำรูปป๋าต๊ะ0033
พระพุทธบาท หมายถึง การประกาศพระพุทธศาสนา การดำรงอยู่ ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
รอยที่๑–พระกกุสันธะ , รอยที่ ๒ -พระโกนาคมนะ , รอยที่ ๓ -พระกัสสะปะ , รอยที่ ๔-พระโคตมะ
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ คุณสุกิจ – คุณชุดา ทฤษฎีรักษ์ มีจิตศรัทธาใคร่จะสร้างพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสทรงครองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีและมีพระชนมายุ ๘๐ ปีในปี ๒๕๕๐ แด่พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสันป่ายาง

๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๘วันอาทิตย์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๙ ปีระกา
พระครูปัญญาธรรมวัฒน์เดินทางไปดูหิน-เลือกหินที่ อ.บ้านตาก จ.ตาก
การเจรจาราบรื่นเรียบร้อยดี เจ้าของยินดีถวายหินให้กับพระครูปัญญาธรรมวัฒน์

๑๑ กันยายน ๒๕๔๘ วันอาทิตย์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีระกา
พระครูปัญญาธรรมวัฒน์นำคณะศรัทธาไปรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน ขณะเตรียมดำเนินการสร้างได้รับทราบนโยบายของทางราชการ เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการได้
พระพุทธบาทสี่รอยจำลอง (๒)

๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีจอ
พระครูปัญญาธรรมวัฒน์เดินทางไปนมัสการพระพุทธบาทสี่รอย ณ วัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทำพิธีบวงสรวงขออนุญาตเทพเทวาสร้างพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง นำไปประดิษฐานณ วัดสันป่ายางหลวง อ.เมือง จ.ลำพูน
การเดินทางวันนี้มีนิมิตที่ดีมีมงคล
๑.เดินทางถึงบริเวณวัดมีฝนปรอย ๆ ลงมานิดหน่อยพอรู้สึกได้
๒.ขณะที่พระครูบาตั้งจิตอธิษฐาน มีลมพัดแผ่ว ๆ มีเสียงกระดิ่งดังขึ้นรอบศาลา
เมื่อพระครูปัญญาธรรมวัฒน์อฐิษฐานจิตเสร็จ ลมก็หยุด กระดิ่งก็หยุด
๓.เดินทางออกจากวัดได้สักครู่ พบงูมีรูปร่างและสีสรรค์สดใสผิดธรรมดา
นอนอยู่กลางถนน พอรถใกล้จะตัวถึงก็เลื้อยเข้าข้างทางหายไป
๖ กันยายน ๒๕๔๙ วันพุธ ขึ้น ๑๔ค่ำ เดือน ๑๐ ปีจอ
พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ได้เดินทางไปบ้านคุณศรียนต์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดูรายละเอียดของหินแกรนิตเพื่อสร้างพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง หินแกรนิต ยาว ๒.๕๔ เมตร สูง ๙๗ ซม. กว้าง ๑. ๒๕ เมตร เมื่อได้รายละเอียดแน่ชัดแล้ว พระครูปัญญาธรรมวัฒน์จึงดำเนินการก่อสร้างศาลา ขนาดยาว ๑๗.๕๐ เมตร , กว้าง ๔.๕๐ เมตร , สูง ๘.๐๐ เมตร

๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ วันศุกร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีจอ
พระครูปัญญาธรรมวัฒน์พร้อมด้วยคุณสุกิจ- คุณชุดา ทฤษฎีรักษ์เดินทางไปบ้านคุณศรียนต์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พระครูบาอธิฐานจิตทำพิธีผาติกรรมขอหิน เพื่อสร้างเป็นพระพุทธบาทสี่รอยจำลองให้มีความสวยงามสง่า เป็นที่เคารพสักการะของพุทธบริษัทสืบไป
ขนาดหินแกรนิต
ยาว ๒.๕๔ เมตร , กว้าง ๑.๒๕ เมตร , สูง ๙๗ เซ็นติเมตร

พระพุทธบาทสี่รอยจำลอง(๓)
๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ วันอาทิตย์ ขึ้น๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีจอ
พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ไปดูความเรียบร้อยพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง ที่บ้านคุณศรียนต์ อ.เม่สาย
จ.เชียงราย หลังจากได้พิจารณาแล้วพระครูปัญญาธรรมวัฒน์แนะนำให้ช่างแก้ไขลายเส้นกับลบเหลี่ยมหิน
ขณะเดินทางกลับพระครูบากำหนดวันมาอัญเชิญพระพุทธบายสี่รอยจำลอง ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๙

๔ มกราคม ๒๕๕๐ วันพฤหัสบดี แรม ๑ ค่ำ เดือน ๒ ปีจอ
พระครูปัญญาธรรมวัฒน์อัญเชิญพระพุทธบาทสี่รอยจำลองประดิษฐาน ณ วิหารพระนิลสมุทรและพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง
สร้างด้วยหินแกรนิต
น้ำหนัก ๗.๔ ตัน
ยาว ๒.๕๔ เมตร
กว้าง ๑ .๒๕ เมตร
สูง ๙๗ เซนติเมตร
๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ วันอังคาร แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๒ ปีจอ – ก่อฐานแท่นแก้ว ปั้นลายดอก
ฯฯฯฯฯฯฯฯฯ
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ทำดอกบัวรอบพระบาทสี่รอยจำลอง
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ทำกระจกครอบพระบาทสี่รอยจำลอง

ทำนุ รัตนันต์
รวบรวม-เรียบเรียง-บันทึก
๒๔ มกราคม ๒๕๕๐
พระพุทธบาทสี่รอยจำลองวัดสันป่ายางหลวง
สร้างโดย พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ พธ.ม.กิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง อ.เมือง จ.ลำพูน
ฯฯฯฯฯฯฯฯฯ
พระพุทธบาท หมายถึง การประกาศพระพุทธศาสนา การดำรงอยู่ ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
รอยที่๑–พระกกุสันธะ , รอยที่ ๒ -พระโกนาคมนะ , รอยที่ ๓ -พระกัสสะปะ , รอยที่ ๔-พระโคตมะ
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ คุณสุกิจ – คุณชุดา ทฤษฎีรักษ์ มีจิตศรัทธาใคร่จะสร้างพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสทรงครองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีและมีพระชนมายุ ๘๐ ปีในปี ๒๕๕๐ แด่พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสันป่ายาง
๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๘วันอาทิตย์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๙ ปีระกา
พระครูปัญญาธรรมวัฒน์เดินทางไปดูหิน-เลือกหินที่ อ.บ้านตาก จ.ตาก
การเจรจาราบรื่นเรียบร้อยดี เจ้าของยินดีถวายหินให้กับพระครูปัญญาธรรมวัฒน์
๑๑ กันยายน ๒๕๔๘ วันอาทิตย์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีระกา
พระครูปัญญาธรรมวัฒน์นำคณะศรัทธาไปรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน ขณะเตรียมดำเนินการสร้างได้รับทราบนโยบายของทางราชการ เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการได้
๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีจอ
พระครูปัญญาธรรมวัฒน์เดินทางไปนมัสการพระพุทธบาทสี่รอย ณ วัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทำพิธีบวงสรวงขออนุญาตเทพเทวาสร้างพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง นำไปประดิษฐานณ วัดสันป่ายางหลวง อ.เมือง จ.ลำพูน
การเดินทางวันนี้มีนิมิตที่ดีมีมงคล
๑.เดินทางถึงบริเวณวัดมีฝนปรอย ๆ ลงมานิดหน่อยพอรู้สึกได้
๒.ขณะที่พระครูบาตั้งจิตอธิษฐาน มีลมพัดแผ่ว ๆ มีเสียงกระดิ่งดังขึ้นรอบศาลา
เมื่อพระครูปัญญาธรรมวัฒน์อฐิษฐานจิตเสร็จ ลมก็หยุด กระดิ่งก็หยุด
๓.เดินทางออกจากวัดได้สักครู่ พบงูมีรูปร่างและสีสรรค์สดใสผิดธรรมดา
นอนอยู่กลางถนน พอรถใกล้จะตัวถึงก็เลื้อยเข้าข้างทางหายไป
๖ กันยายน ๒๕๔๙ วันพุธ ขึ้น ๑๔ค่ำ เดือน ๑๐ ปีจอ
พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ได้เดินทางไปบ้านคุณศรียนต์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดูรายละเอียดของหินแกรนิตเพื่อสร้างพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง หินแกรนิต ยาว ๒.๕๔ เมตร สูง ๙๗ ซม. กว้าง ๑. ๒๕ เมตร เมื่อได้รายละเอียดแน่ชัดแล้ว พระครูปัญญาธรรมวัฒน์จึงดำเนินการก่อสร้างศาลา ขนาดยาว ๑๗.๕๐ เมตร , กว้าง ๔.๕๐ เมตร , สูง ๘.๐๐ เมตร
พระบาทจำลองสี่รอย – ๒
๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ วันศุกร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีจอ
พระครูปัญญาธรรมวัฒน์พร้อมด้วยคุณสุกิจ- คุณชุดา ทฤษฎีรักษ์เดินทางไปบ้านคุณศรียนต์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พระครูบาอธิฐานจิตทำพิธีผาติกรรมขอหิน เพื่อสร้างเป็นพระพุทธบาทสี่รอยจำลองให้มีความสวยงามสง่า เป็นที่เคารพสักการะของพุทธบริษัทสืบไป
ขนาดหินแกรนิต
ยาว ๒.๕๔ เมตร , กว้าง ๑.๒๕ เมตร , สูง ๙๗ เซ็นติเมตร
๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ วันอาทิตย์ ขึ้น๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีจอ
พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ไปดูความเรียบร้อยพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง ที่บ้านคุณศรียนต์ อ.เม่สาย
จ.เชียงราย หลังจากได้พิจารณาแล้วพระครูปัญญาธรรมวัฒน์แนะนำให้ช่างแก้ไขลายเส้นกับลบเหลี่ยมหิน
ขณะเดินทางกลับพระครูบากำหนดวันมาอัญเชิญพระพุทธบายสี่รอยจำลอง ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๙
๔ มกราคม ๒๕๕๐ วันพฤหัสบดี แรม ๑ ค่ำ เดือน ๒ ปีจอ
พระครูปัญญาธรรมวัฒน์อัญเชิญพระพุทธบาทสี่รอยจำลองประดิษฐาน ณ วิหารพระนิลสมุทรและพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง
สร้างด้วยหินแกรนิต
น้ำหนัก ๗.๔ ตัน
ยาว ๒.๕๔ เมตร
กว้าง ๑ .๒๕ เมตร
สูง ๙๗ เซนติเมตร
๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ วันอังคาร แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๒ ปีจอ – ก่อฐานแท่นแก้ว ปั้นลายดอก
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ทำดอกบัวรอบพระบาทสี่รอยจำลอง
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ทำกระจกครอบพระบาทสี่รอยจำลอง
ฯฯฯฯฯฯฯฯฯ

ทำนุ รัตนันต์
รวบรวม-เรียบเรียง-บันทึก
๒๔ มกราคม ๒๕๕๐

———————————————————————————

จัดทำโดย ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน

——————————————————

จัดทำโดย   พร้อมรับเหมาก่อสร้าง เชียงใหม่ช่างไฟฟ้า กล้องวงจรปิดลำพูน

ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน      กล้องวงจรปิดลำพูน เชียงใหม่ 

ติดต่อ 088-654-4163 k.หนิง  และ 098-696-4544 K.ต้อม

เวปเพจ: พร้อมรับเหมาก่อสร้าง.com     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

เวป jccomputer-lamphun.com  ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

เวป cctv and it service .com  ซีซีทีวีแอนด์ไอทีเซอร์วิส กล้องวงจรปิดลำพูน เชียงใหม่ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

Tel:098-6964544 : 088-6544163 พี่ต้อม

เวป jccomputer-lamphun.com  ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

เวป cctv and it support .com   หจก.ซีซีทีวีแอนท์ไอทีซัพพอร์ต ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook


admin

การแสดงความเห็นถูกปิด