ป้ายกำกับ   

หมวดหมู่  ทั่วไป-อื่นๆ เกี่ยวกับทางวัดสันป่ายางหลวง

ประวัติพระพุทธรัตนมณีมหานทีศรีหริภุญชัย (พระเขียวโขง)

ประวัติพระพุทธรัตนมณีมหานทีศรีหริภุญชัย (พระเขียวโขง)

พระเขียวโขง
สร้างโดย พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ พธ.ม.กิตติมศักดิ์ (พระครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน) เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง
ฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯ
คำไหว้พระพุทธรัตนมณีมหานทีศรีหริภุญชัย
ฯตั้งนะโม ๓ จบฯ
“อะหัง วันทามิ พุทธะระตะตะมะณี มะหานะทีสิริภุญชะยัง สิริสา นะมามี”
คำแปล – ข้าพเจ้าของกราบไหว้พระพุทธรัตนมณีมหานทีศรีหริภุญชัย ขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้า
ฯฯฯฯฯฯฯฯฯ
อยู่มาวันหนึ่งในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ญาติธรรมคณะหนึ่งได้มาปรารภกับอาตมาว่า มีความประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปสำหรับประดิษฐาน ณ หอพระไตรปิฎกที่กำลังสร้างใกล้จะเสร็จ อนึ่ง เป็นระยะเวลาเกือบ ๑,๔๐๐ ปีแล้วที่ได้สร้างบ้านแปงเมืองล้านนามา ศรัทธาวัดสันป่ายางหลวงจึงดำริที่จะสร้างพระหยกหรือพระอัญญมณีนพรัตน์ไว้เป็นมิ่งขวัญศรีสง่าแห่งนครหริภุญชัย ติดขัดตรงที่ต้องใช้ปัจจัยมากมายเหลือเกิน อีกทั้งปีนี้เศรษฐกิจของญาติโยมย่ำแย่ไปตามๆ กัน แม้กระนั้นคณะศรัทธาได้พร้อมกันใจกันเดินทางไปอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเพื่อเสาะแสวงหาหินหยกสักก้อนหนึ่งมาแกะสลักเป็นองค์พระ ตามร้านต่าง ๆ ในอำเภอแม่สาย กับได้เดินทางข้ามเขตแดนไปถึงเมืองพง , เมืองท่าขี้เหล็กประเทศพม่า ก็ไม่พบหยกสีเขียวงามดังใจปรารถนา มีแต่ชนิดสีขาวขุ่นไม่สวยไม่งามเลย จึงพากันเดินทางกลับลำพูนด้วยความผิดหวัง
ต่อมาในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ คุณทองเจตน์ รัตนคำนวณ ผู้จัดการประปาอำเภอเชียงของ ซึ่งเป็นศรัทธาวัดสันป่ายางหลวงได้เดินทางมาพบอาตมาและแจ้งให้ทราบว่า มีช่างแกะสลักพระที่อำเภอเชียงของสามารถนำเอาหินสีเขียวจากแม่น้ำโขงมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ได้อย่างสวยงาม จึงนิมนต์ให้อาตมาไปดู วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๑ อาตมาพร้อมกับญาติธรรมหลายท่านเดินทางไปบ้านช่างแกะสลักที่อำเภอเชียงของ ได้เห็นฝีมือการแกะสลักหินที่อ่อนช้อย ประณีต งดงาม และทำด้วยความยากลำบากมากกว่าจะสำเร็จเป็นองค์พระ น่าแปลกที่หินที่นำมาแกะสลักนั้น มีสีเขียวใบไม้อมดำนิด ๆ เนื้อหินละเอียดมาก
จึงถามเขาว่า “มีก้อนใหญ่ ๆ พอที่จะนำมาแกะสลักเป็นองค์พระไหม?”
เขาตอบว่า “มีอยู่ที่บ้านดอนมหาวัน อำเภอเชียงของ อยู่ติดชายแดนไทย-พม่า”
จึงเดินทางจากอำเภอเชียงของสู่บ้านดอนมหาวันระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ได้ลงไปในลำน้ำโขงเลือกดูหิน แต่ละก้อนมีความสวยงามมาก และได้เดินทางไปดูหินที่นำขึ้นมาจากน้ำโขงอีกหลายหมู่บ้าน ในที่สุดก็ได้พบหินเขียวก้อนใหญ่ก้อนหนึ่ง มีลักษณะดี ใหญ่พอที่จะแกะสลักเป็นองค์พระหน้าตัก ๑๙ นิ้ว พร้อมฐานได้ จึงตกลงซื้อหินก้อนนั้นในราคา ๙,๙๙๙ บาท และได้สั่งให้นำไปส่งที่บ้านช่างแกะสลักในวันนั้นเลย
พระพุทธรัตนมณีมหานทีศรีหริภุญชัย (พระเขียวโขง) – (๒)
ฯฯฯฯฯฯฯฯฯ
เวลาผ่านไปหลายเดือน ช่างได้แกะสลักหินไปโดยลำดับ อาตมาได้เดินทางไปดูหลายเที่ยว เทียวไปเทียวมาระหว่างลำพูนกับเชียงของ ทุกครั้งที่ไปก็แนะนำให้ช่างแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ โดยเฉพาะพระพักตร์ไม่เป็นที่พอใจของทุก ๆ คนเลย ดูออกไปทางคนจีนมากกว่า
ลุถึงค่ำวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ คุณศิริศักดิ์ ร้านทองพงษ์สุวรรณ เชียงใหม่ พร้อมกับศรัทธาหลายท่านเดินทางมาที่วัดสันป่ายางหลวง ตกลงกันว่าเราต้องไปดูเพื่อให้เสร็จโดยเร็ว
เช้าวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะของเราเดินทางถึงเชียงของ ได้สั่งให้ช่างแก้ไขพระพักตร์ขององค์พระใหม่ ดูท่าทีของช่างไม่ค่อยเต็มใจนัก อาจเป็นเพราะถ้าแก้ไขแล้วไม่สวยเท่าเดิมจะเกิดความเสียหายได้ เนื่องจากหินนั้น
เมื่อเจียรออกแล้วพอกใหม่ไม่ได้ ได้ขอให้แก้ไขตรงเบ้าจักษุ ข้างนาสิกและริมพระโอษฐ์ ทุกคนต่างเฝ้ามองพร้อมกับอธิษฐานในใจว่า”ขอให้ออกมาดีเถิด” ช่างเริ่มเจียรส่วนที่หนาออกก่อนให้บางลง เจียรที่สันนาสิกให้ด้านข้างลึกลงไปโดยลำดับ แล้วมาเจียรริมพระโอษฐ์ ซึ่งแต่เดิมไม่มีรอยแย้มพระสรวลแห่งเมตตาเลย ยิ่งแก้ไขไป พระพักตร์ท่านก็ดูงดงามขึ้นโดยลำดับอย่างอัศจรรย์ น่าแปลกที่พระพักตร์ท่านไปคล้ายกับพระแก้วมรกตที่กรุงเทพฯ
แม้ว่าพวกเราไม่มีใครเป็นช่างแกะสลักก็จริง แต่ก็อาศัยกำลังใจที่มุ่งมั่นทำสิ่งที่ยากยิ่งนี้ ให้สำเร็จตามความสามารถจนได้ จึงช่วยกันติเพื่อก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงาม กำลังกายกำลังใจของทุกคนรวมลงที่องค์พระ อธิษฐานขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีเทพไท้เทวา เจ้าแม่
จามเทวี ขอให้การนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเถิด ความอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นให้พวกเราทุกคนได้เห็นในตอนนั้น ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า”เป็นไปได้อย่างไรกันนี่ ช่างวิจิตรงดงามสมเป็นพุทธลักษณะอย่างแท้จริง มองเป็นคนละองค์คนละรูปแบบจากองค์เดิมไปเลย” “พระพักตร์แย้มสรวลเปี่ยมด้วยพระเมตตาอย่างหาที่ติมิได้ เทพเทวาคงช่วยอำนวยผลให้สำเร็จ เพราะเห็นความตั้งใจจริงของพวกเรา”
ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ตรงกับวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑(เดือน ๓ เหนือ) เวลา ๑๓.๓๙ น. องค์พระเสร็จเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์ มีความสวยสดงดงามไม่มีที่ติ ตอนเดินทางกลับจากเชียงของพวกเราได้พูดคุยสนทนาและเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับกับองค์พระกันมาตลอดทาง เมื่อมานั่งนึกคิดพิจารณาโดยลำดุบเหตุการณ์แห่งความคล้องจองกัน โดยมิได้ดูฤกษ์ผานาทีเลย ทุกอย่างกลับลงตัวได้อย่างแปลกประลาดน่าอัศจรรย์แท้ ๆ ดังนี้
๑.เริ่มต้นได้หินในวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ราคา ๙,๙๙๙ บาท
๒.ทำพิธีตัดหินในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
๓.แกะสลักเสร็จเรียบร้อยในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑
๔.ใช้เวลาสร้าง ๙ เดือน(เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน)
๕.หน้าตักพระกว้าง ๑๙ นิ้ว (ญาติธรรมทุกคนเป็นผู้กำหนดให้สสร้างขนาดเดียวเท่านั้น)
๖.ความหนาขององค์พระ ๑๙ นิ้ว
๗.ฐานล่างกว้าง ๒๙ นิ้ว
๘.องค์พระสูง ๓๙ นิ้ว
(ข้อสังเกต – ทุกขั้นตอนลงท้ายด้วยเลข ๙ ทั้งหมด)
๙.ตลอดเวลาที่ทำการสร้าง มีนกนางแอ่นแว่น(ภาษาล้านนา)มาอาศัยอยู่ในเพิงมุงหญ้าคาเหนือองค์พระโดยไม่กลัวเกรงช่างแกะสลักเลย เหมือนกับว่ามันอยากมาเฝ้าดู ปรกตินกชนิดนี้จะไม่อยู่ใกล้ ๆ คน มันจะอยู่สูงมาก เช่น ปลายตาล ปลายลาน จนต่อ
พระพุทธรัตนมณีมหานทีศรีหริภุญชัย (พระเขียวโขง) – (๓)
ฯฯฯฯฯฯฯฯฯ
มามันออกลูก ๓ ตัว ถูกต๊กโต(ตุ๊กแก)กินเสีย ๑ ตัว เหลือ ๒ ตัว เมื่อแกะสลักเสร็จแล้ว บรรดานกนางแอ่นก็ทำกิริยาพาหมู่มาบินฟ้อนรอบ ๆ องค์พระ เหมือนมาแสดงความดีใจกับพวกเราที่ช่วยกันทำจนสำเร็จ
๑๐.ขณะสร้างองค์พระ มีศรัทธาหลายคนฝันว่า “มีน้ำเจิ่งนองไหลหลากท่วมท้นวัดสันป่ายางหลวง” เป็นศุภนิมิตอันเป็นมงคลว่า “พระหยกเขียวองค์นี้จะทำให้เมืองลำพูนมีความร่มเย็นเป็นสุขสืบไป”
๑๑.พระเศียรของท่านบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เครื่องทรงตกแต่งประดับด้วยทองคำ , เพชร , พลอย , นาก , เงิน , อัญญมณีนพรัตน์อันมีค่าที่ศิษยานุศิษย์และศรัทธาได้บริจาคให้
๑๒.ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ได้นำคณะศรัทธา , คณาจารย์และนักศึกษาชมรมพุทธศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปทำการบันทึกภาพเพื่อทำประวัติพระเขียงโขง หลังจากได้ขัดล้างทำความสะอาดองค์พระเรียบร้อยแล้ว ทุกคนรู้สึกพิศวงยิ่งนักที่เห็นแสงสีทองระยิบระยับตามจุดต่าง ๆ บนองค์พระ เมื่อใช้แว่นขยายส่องดูอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วก็พบว่า มีสายแร่ทองคำซึมซ่านอยู่ในอณูเนื้อหินทั่วทั้งองค์ ทำให้ทุกคนปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง นี่คือความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติอัน
เกิดด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลและจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์ของทุกคนที่มีส่วนร่วมสร้างพระหินหยกองค์นี้ เพื่อจรรโลงพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน อายุหินก็มากจนสุดจะคาดคะเนได้ว่าอายุกี่หมื่นกี่แสนปีเป็นหินที่ทั้งแข็งทั้งแกร่งและเยียบเย็นยิ่ง
๑๓.อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดพ้องกันโดยบังเอิญก็คือ โยมงามจากเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี มาแจ้งความประสงค์ว่า ต้องการสร้างพระแร่เหล็กไหลซึ่งพบที่เกาะล้าน เป็นองค์พระขนาดหน้าตักกว้าง ๑๙ นิ้ว เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ ดังนั้นวัดสันป่ายางหลวงแห่งนี้จะมีพระพี่พระน้องขนาดเดียวกัน น่าอัศจรรย์ยิ่งที่เหตุการณ์ทั้งสองมาสอดคล้องกันได้ องค์หนึ่งมีกำเนิดจากน้ำจืดกลางแม่น้ำโขง ส่วนอีกองค์หนึ่งมีกำเนิดจากน้ำเค็มทะเลทางด้านใต้ของเกาะล้าน
นับเป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่ง สายบุญย่อมเกิดขึ้นเพราะอำนาจบุญ เหตุเพราะจิตใจของศรัทธาทุกดวงรำลึกถึงพุทธานุสสติอยู่เสมอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเกิดขึ้นโดยปาฏิหาริย์ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนี้เอง พระหยกเขียวองค์นี้จะเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองลำพูนอย่างแน่นอนในอนาคต ผู้คนมากมายจากทั่วสารทิศจะเดินทางมากราบนมัสการอธิษฐานขอพรจากท่าน
พระหินหยกองค์นี้เป็นที่รวมน้ำใจและพลังศรัทธาสร้างโดยคนทุกชนชั้น ท่านเป็นพระที่จะนำความร่มเย็นและสันติสุขตลอดจนความสมบูรณ์พูนผลมาสู่ชาวลำพูนและผู้มีจิตศรัทธาในองค์ท่านในอนาคตอย่างแน่นอน
ฯฯฯฯฯฯฯฯฯ
ทำนุ รัตนันต์
รวบรวมจากข้อเขียนของพระครูบาเมื่อ ๑๕ มค. ๔๒
บันทึกเมื่อ ๑๐กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

———————————————————————————

จัดทำโดย ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน

——————————————————

จัดทำโดย   พร้อมรับเหมาก่อสร้าง เชียงใหม่ช่างไฟฟ้า กล้องวงจรปิดลำพูน

ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน      กล้องวงจรปิดลำพูน เชียงใหม่ 

ติดต่อ 088-654-4163 k.หนิง  และ 098-696-4544 K.ต้อม

เวปเพจ: พร้อมรับเหมาก่อสร้าง.com     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

เวป jccomputer-lamphun.com  ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

เวป cctv and it service .com  ซีซีทีวีแอนด์ไอทีเซอร์วิส กล้องวงจรปิดลำพูน เชียงใหม่ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

Tel:098-6964544 : 088-6544163 พี่ต้อม

เวป jccomputer-lamphun.com  ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

เวป cctv and it support .com   หจก.ซีซีทีวีแอนท์ไอทีซัพพอร์ต ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook


admin

การแสดงความเห็นถูกปิด