ป้ายกำกับ   

หมวดหมู่  เกี่ยวกับทางวัดสันป่ายางหลวง

เกี่ยวกับประวัติพระรอด วัดสันป่ายางหลวง

ประวัติการสร้างพระรอดปลอดภัย(หลัง อ.)วัดสันป่ายางหลวง

IMG_4514

ข้อความทั้งหมดนี้คัดลอกมาจาก หนังสือ แม่หม่อนเล่าและย้อนอดีตวัดสันป่ายางหลวง จากนิมิตของคุณ ไพศาล แสนไชย เรียบเรียงโดย คุณ ประสิทธิ์ เพชรรักษ์ ทั้งหมดครับ
….เพื่อ เป้นการเผยแพร่ข้อมูบให้ทุกท่านได้ทราบถึงพระรอดซึ่งทรงคุณค่าและได้รับการ รับรองจากดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่จามเทวี(แม่หม่อนหรือคุณทวด)ว่า มีคุณเปรียบดังพระรอดที่ท่านได้สร้างไว้เมื่อ 2000 กว่าปีมาแล้วครับ


ประวัติพระรอด

                                คน ส่วนใหญ่มากเมื่อพูดถึงเมืองลำพูน มักจะเล่าสู่กันฟังถึงความวิจิตรสายงามของพระธาตุภุญชัย อันตั้งเด่นตระหง่านเป็นพันปี เท่าอายุของนครหริภุญชัยหรือลำพูน ในปัจจุบัน เช่น พระเจดีย์วัดจามเทวีและกู่บรรจุอัฎฐิพระแม่จามเทวี ปฐมกษัตริย์ของหริภุญชัย ตลอดจนพระวัดวาอารามต่างๆ อีกหลายแห่ง ซึ่งล้วนแต่มีประวัติอันยาวนานคู่บ้านคุ่เมือง>>

วัด ที่รู้จักกันดีในบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เพราะเป็นที่บรรจุพระเครื่องสำคัญเป็นอันที่รู้จัก และเป็นที่นิยมกันทั่วไปนับได้ว่าเป็นลัญญสักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองลำพูน คือ วัดพระคงฤาษี ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองลำพูน เป็นที่ประดิษฐานบรรจุพระคง หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าพระลำพูนดำ หรือ ลำพูนแดง แล้วแต่สีของพระ อีกวัดหนึ่งคือวัดมหาวัน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองลำพูน เป็นวัดที่ประดิษฐานบรรจุพระเครื่องสำคัญ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขว้าง ทั้งคนในเมืองลำพูน และคนทุกภาคทุกจังหวัดของประเทศไทย ต่างก็พยายามเสาะแสวงหามาไว้บูชาพกพาติดตัวเพื่อพึ่งพลังอิทธิฤทธิ์ ให้แคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอันอาจจะประสบเข้ากับตนเอง และด้วยอำนาจพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณอันบรรจุไว้ในองค์พระรอดนี้ ได้ช่วยให้ผู้ที่บูชากราบไหว้อยู่เสมอ ให้แคล้วคลาดหลุดพ้นจากเหตุการณ์อันตรายได้โดยปลอดภัยราวกับปาฎิหาริย์ มานับครั้งไม่ถ้วน มีหลักฐานบุคคลที่ประสบเหตุการณ์พอที่จะสอบถามได้อยู่มาก
เหตุที่พระรอดเป็นพระเครื่องที่ทรงไว้ ซึ่งอิทธิปาฎิหาริย์อันยิ่งใหญ่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเพราะ
1. ผู้สร้างพระรอด (รวมทั้งพระคง และพระลือ) สร้างขึ้นมาด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ประกอบด้วยเมตตาธรรมเป็นที่ตั้ง หวังให้บุคคลผู้มีไว้ครอบครอง และบูชาอยู่เป็นนิจ ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข รอดพ้นจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่จะมาเบียดเบียนชีวิต ทั้งนี้ โดยไม่หวังผลเป็นอามิสไดๆ ทั้งสิ้น
2. นอกจะมีไว้เพื่อปกป้องประชาชนแล้ว ท่านผู้สร้าง ยังมุ่งหวังเพื่อจะให้คุ้มครองบ้านเมืองให้แคล้วคลาดปราศจากภยันตรายทั้ง หลายทั้งปวง ดังนั้นการสร้างก็อธิฐานไปในทางข่มศัตราวุธและอำนายให้เกิดความแคล้วคลาด (รายละเอียดการสร้างพระรอด โปรดหาอ่านได้จากหนังสือ)

เหตุการณ์มหัศจรรย์

ใน ระยะที่ทางคณะผู้จัดสร้างพระรอด กำลังดำเนินงานกันอยู่นี้ คุณไพศาล แสนไชย ผู้สามารถติดต่อกับเทวโลกได้ และนรกได้ ทำหน้าที่ทูตจากเทวโลกและนรกโลกมาเป็นเวลานานแล้ว ได้นำข่าวจากเทวโลกมาแจ้งให้แก่พระอาจารย์อินทรว่า การสร้างพระรอดครั้งนี้ทางพระสงฆ์ที่อยู่บนเทวโลก ท่านก็ได้ทราบแล้วและทุกท่านที่ทราบ เช่น ท่านครูบาคัณธา คัณธาโล ครูบาสรีวิชัย หลวงพ่อโอภาสี ก็ขอร่วมอนุโมทนา ในเจตนารมณ์อันเป็นบุญเป็นกุศลนี้ และแจ้งด้วยว่าในวันพุทธาภิเกพระนั้น ทุกท่านก็จะลงมาร่วมด้วยพร้อมกับพระสงฆ์อีกหลายรูปที่อยู่บนเทวโลก ในโอกาสนี้ท่านครูบาคัณธา คัณธาโลก สั่งมาว่าขอหัยสาธุเจ้าอินทร ไปบอกกล่าวแก่เทวดาผู้รักษา ดอยไซและขอดินที่ดอยไซมาร่วมผสมทำพระรอดด้วย เพราะเทวดาท่านนี้ในอดีตสมัยพระนางจามเทวีท่านชื่อ ขุนเจ้าคำบุญ เคยร่วมสร้างพระรอดโดยเป็นเจ้าพิธีในการทำทุกขั้นตอน ส่วนท่านพญาพิงคราช ก็กำชับมาว่าอย่าลืมเอาว่านเพชรหลีกมาผสมด้วย จะทำให้พระรอดนี้มีอิทธิทางแคล้วคลาดหลีก พ้นจากอันตราย หลวงพ่อโอภาสี ได้ขิให้ครูบาคัณธา นำท่านไปพบกับหลวงปู่บุญ หรือพระพุทธวิถีนายก วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านเมื่อยังทรงสังขารอยู่ในมนุษย์โลก แต่ขณะนี้ได้มาสถิตอยู่บนพรหมโลก ท่านมีความรู้เรื่องการสร้างพระเครื่องดีมากเมื่อพบกันแล้วโดยไม่ต้องแจ้ง ความจำนง หลวงปู่กล่าวออกมาทันทีที่คณะของครูบาคัณธา ไปถึงว่า
การดำเนินการสร้างพระรอดในครั้งนี้ พระอาจารย์อินทร ปัญยาวัฑฒโน และบรรดาผู้ร่วมงานได้ตกลงจะจะปฏิบัติตามแบบฉบับเดิมของพระแม่เจ้าจามเทวี ได้ปฏิบัติมา ซึ่งองค์พระแม่เจ้าได้เล่าเรื่องการสร้างพระรอด พระคง พระลือ อย่างละเอียดผ่านคุณไพศาล แสนไชย และได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเรื่อง

การอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้แก่แบบพิมพ์พระ

แบบ พิมพ์พระรอดนี้ ได้จ้างผู้ที่มีความรู้เรื่องพระรอดและเคยแกะต้นแบบพระรอดมาแล้วจนชำนาญ เป็นผู้แกะต้นแบบจัดทำพิมพ์พระให้แต่ก่อนที่จะนำแบบพิมพ์ทั้งหมดมาทำการ พิมพ์พระ ท่านอาจารย์อินทร ได้นำเอาแบบพิมพ์เหล่านั้น ไปขอความเมตตาจากครูบาสังฆะที่มากด้วยพรรษา และเปี่ยมด้วยบารมีธรรมช่วยแผ่พลังจิตอธิษฐาน เพื่อให้พระรอดทุกองค์ที่กดออกจากแบบพิมพ์นั้น ทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ ครูบาสังฆะที่พระอาจารย์อินทร ได้ไปขอความเมตตาจากพระคุณท่าน คือ
1. ครูบาอินตา อินทปัญโญ วัดห้วยไว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2. ครูบาอิ่นแก้ว วัดวาลุการาม (ป่าแงะ)
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3. ครูบาคำตั๋น อารามดอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
4. พระครูวรวุฒิคุณ (ครูบาอินทร) วัดฟ้าหลั่ง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่แล้วได้ฝากแบบพิมพ์ทั้งหมด ไว้กับท่านครูบาอิน อินโทเป็นเวลา5 วัน กับ 5 คืน

การกดพิมพ์พระ

 

พระ รอดวัดสันป่ายางหลวง ได้ฤกษ์ลงมือกดพิมพ์พระตามแบบโหราจารย์ภาคเหนือ ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 3 เหนือ ยามเช้า พระเณรในวัดสันป่ายางหลวงและคณะศรัธธาผู้ร่วมสร้างพระรอด ได้ช่วยกันนำวัตถุมงคลทุดอย่าง ที่ต้องใช้ในการกดพิมพ์พระรอด เช่น ดินผสม ผงยา และผงว่าน ที่จะนำมาคลุกดินอีกครั้งหนึ่งก่อนการกดพิมพ์พระรอด น้ำทิพย์ที่นำมาผสมดินให้อ่อนนิ่ม ทั้งหมดได้นำมารวมไว้กลางพระอุโบสถ แล้ววางรูปพระเกจิอาจารย์สำคัญๆ อันเป็นที่รู้จักและเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไว้รอบๆ กองวัตถุมงคลนั้น เพื่ออธิษฐานของความเมตตาจากพระคุณท่าน ช่วยแผ่พลังบารมีมาปกป้องคุ้มครองพร้อมกับร่วมประจุพลังลงในวัตถุมงคลนั้น ด้วย พระสงฆ์ภายในวัดสันป่ายางหลวง อันมีพระอาจารย์อินทร ปัญญาวัฑฒโน เจ้าอาวาสเป็นประธาน ได้ร่วมกันสวดชยันโต ประพรมน้ำทิพย์ซึ่งนำมาทำน้ำพระพุทธมนต์ลงไปตามวัตถุมงคลเสร็จแล้วจึงลงมือ กดพิมพ์พระ โดยพระอาจารย์อินทร เริ่มประเดิมเป็นองค์แรกพิมพ์ละองค์ทุกๆ พิมพ์ การสร้างพระครั้งนี้ ท่านพระอาจารย์อินทร ได้ตั้งใจไว้ว่าจะทำให้ได้ แปดหมื่นสี่พันองค์ เท่ากับจำนวนพระธรรมขันธ์ และเท่ากับจำนวนที่พระนางจามเทวีได้เคยสร้างไว้ครั้งแรก

การอาบว่านยา

การ อาบว่านยาเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2532 ไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2533 รวมเวลา 9 วัน เริ่มด้วยพิธีการด้วยการเทศน์หนึ่งกันฑ์พระสงฑ์สวดชัยมงคลคาถา อุบาสกพิธีกรรมร่วมกับพระเณร ช่วยกันนำรพะลงอาบแช่น้ำว่านยา เป็นเวลาพอสมควร ให้เนื้อพระดูดซับเอาน้ำว่ายาไว้ แล้วนำขึ้นผึ่งบนแท่นที่ปูลาดด้วยผ้าเหลืองภายในปริมณฑล พระสงฑ์สวดชยันโตแล้วคลุมทับด้วยดอกไม้นานาชนิด ประพรมด้วยน้ำมนต์ น้ำอบน้ำหอม ทำพิธีเช่นนี้ติดต่อกันทุกเช้าเวลา 09.09 น. เป็นต้นไป จนถึงวันครบกำหนดคือ วันที่ 5 มกราคม 2533 และในตอนกลางคืนทุกคืน ได้รวมพระรอดกองไว้แล้วพระสงฑ์ภายในวัด สวดชัยมงคลคาถาเป็นประจำจนเสร็จพิธีอาบว่านยา

หลัง จากนั้นวันสุดท้ายคือ วันที่ 5 มกราคม 2533 ได้นำพระรอดทั้งหมดมาประพรมและคลุกด้วยน้ำมันมนต์ อันประกอบด้วยน้ำมันงา , น้ำมันจันทน์ , น้ำมันมะพร้าว , น้ำมันมะกอก , น้ำมันละหุ่ง , น้ำมันหมื้อ , ชมด , ผงจันทร์เทศ , และกฤษณา น้ำมันนี้ได้เก็บไว้ในโบสถ์ และทำพิธีสวดด้วยธรรมจักร ทุกวันพระตลอดพรรษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนกระทั่งเนื้อพระดูดซับเอาน้ำมันมนต์ฉ่ำทั่วองค์พระแล้ว จึงนำออกผึ่งให้แห้ง พอพระรอดทั้งหมดแห้งพอดี ก็ลำเลียงเข้าสู่บริเวณพิธีที่จะทำพิธีอธิฐานจิตแผ่เมตตาต่อไป __________________

การอธิฐานจิตแผ่เมตตา

เมื่อ ขั้นตอนทั้งหลายผ่านพ้นไป และได้สำเร็จเป็นองค์พระตามที่ต้องการแล้ว พิธีสำคัญยิ่งคือพิธีพุทธาภิเษก หรือการอธิฐานจิตแผ่เมตตาประจุไว้ในองค์พระ สถานที่ประกอบพิธีกรรมภายในโบสถ์ วัดสันป่ายางหลวง ด้วยเห็นว่า โบสถ์นั้น เป็นสถานที่ของสงฑ์โดยเฉพาะการทำพิธีกรรมของสงฑ์ เช่น การอุปสมบท การปลงอาบัติ ฟังพระปาฏิโมกข์ ก็ทำได้เอาเฉพาะในโบสถ์เท่านั้น ดังนั้น โบสถ์จึงเป็นสถานที่หมดจดสะอาดปราศจากสิ่งเลวร้ายและมลทิน
การ จัดสถานที่ได้จัดเอาบรรดาศาสตราวุธทุกชนิดเท่าที่จะจัดหาได้บางอย่างก็ต้อง ใช้ของสมมุติแทนสิ่งมีพิษทั้งหลาย เช่น บรรดายาพิษทั้งหลายที่ชาวบ้านใช้กัน สัตว์มีพิษ และดุร้าย เช่น งูพิษ ตะเข็บ ตะขาบ ฯลฯ เสือ สิงโต กระทิง ควายป่า ช้าง ฯลฯ สัตว์ร้ายเหล่านี้ต้องใช้ของประดิษฐ์แทนของจริง ของทั้งหมดจัดนำมาเพื่อข่มพิษร้ายโดยจัดวางไว้ใต้แท่นที่วางพระแล้วปูทับ ด้วยผ้าขาวโรยทับด้วยดอกไม้อันมีดอกพุธ ดอกมะลิ และดอกไม้หอมอื่นๆ อีกมาก หมายถึงการลดความเลวร้ายลงและเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีในที่สุด ชั้นบนเป็นชั้นที่จัดวางพระรอดที่จะนำมาเข้าพิธีอธิฐานจิตแผ่เมตตา ปูลาดด้วยผ้าขาวแล้วจึงวางเกลี่ยพระลงบนชั้นนั้น ประพรมด้วยน้ำอบ น้ำหอมจนทั่วกองพระ แล้วปูทับด้วยผ้าขาวอีกชั้นหนึ่ง ชั้นบนสุดก็โรยด้วยดอกไม้อันเป็นมงคล และมีกลิ่นหอม การโรยดอกไม้ชั้นนี้ ได้โรยทับขึ้นไปทุกคืน ตลอดระยะเวลา 9 คืน
พิธี สำคัญนี้ได้ฤกษ์เริ่มพิธีในวันที่ 6 มกราคม 2533 ตรงกับวันเสาร์ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 เหนือ ไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2533 พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ไปจนถึงเที่ยงคืน หลังเที่ยงคืนไปแล้ว ก็ยังคงเปิดโบสถ์จุดเทียนชัยไว้ แล้วกล่าว อัญเชิญเทพเทวาทั้งหลาย และพระสงฑ์จากพรหมโลก เทวโลก ขอให้มาร่วมแผ่เมตตาและอนุโมทนาในกองกุศลนี้ด้วย พิธีกรรมนี้ทำติดต่อกันไปรวมเวลาได้ 9 คืน ในพิธีอธิฐานจิตครั้งนี้ ทางวัดได้นำพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว จำนวน 205 องค์ พระพุทธรูปใหญ่ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 69 นิ้ว 1 องค์ พระพุทธรูป

ยืนปางห้ามมารสูง 4 ศอก 1 องค์ พระพุทธรูปปางประธานพรแบบอินเดีย ขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิ้ว 2 องค์ เข้าร่วมพิธีด้วย
พระ เกจิอาจารย์หรือครูบาสังฆะ ที่นิมนต์มาร่วมในพิธีอธิฐานจิตครั้งนี้ทั้งหมด 32 รูป ส่วนมากจะมีอายุ 70 พรรษาขึ้นไป และได้บำเพ็ญจิตภาวนาสั่งสมบารมีมาตลอด แม้บางองค์จะมีอายุพรรษาน้อยกว่านั้น แต่ก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และสั่งสมบุญบารมีด้วยการบำเพ็ญจิตเรื่อยๆมาไม่ขาดสาย นับได้ว่าเป็นบุญอย่างยิ่งของคณะผู้ดำเนินการสร้างพระ ที่ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระคุณเจ้าทุกรูป บางองค์ แม้จะสูงอายุสังขารร่างกายก็ทรุดโทรมตามปกติไม่รับนิมนต์ที่ไหนไกลๆ แต่ก็ยินดีมาร่วมพิธีกรรมครั้งนี้โดยเฉพาะ

รายนามพระสงฆ์ที่มาร่วมพิธีอธิฐานจิตแผ่เมตตา

พระรอดปลอดภัยและพระพุทธรูปบูชา

วันที่ 6 มกราคม 2533
1. พระมหาเจติยารักษ์ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร แสดงธรรม ไชยะสังคะหะ “ เริ่มพิธีกรรม
2. ครูบาดวงจันทร์ จันวโร วัดป่าเส้า อ.เมือง ลำพูน
3. ครูบาปั๋นคำ วัดสวนลำไย อ.เมือง ลำพูน
4. พระมหาบุญช่วย วัดสวนลำไย อ.เมือง ลำพูน
วันที่ 7 มกราคม 2533
1. ครูบาสิงห์แก้ว สิริวิชโย วัดป่าขาม อ.เมือง ลำพูน
2. พระครูสุทธิธรรมสุนทร วัดบ้านหลุก อ.เมือง ลำพูน
3. ครูบาอินตา ธนักขันโธ วัดวังทอง อ.เมือง ลำพูน
4. ครูบาต่วน อริยวังโส วัดหนองปลาขอ อ.เมือง ลำพูน
วันที่ 8 มกราคม 2533
1. พระครูสังวรญาณ วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน
2. พระครูรัตนวงศ์วิวัฒน์ วัดห้วยแทง อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน
3. พระครูศิรินันทคุณ วัดช้างค้ำ อ.ป่าซาง ลำพูน
4. ครูบาซอน ธันมชโย วัดดอนหลวง อ.ป่าซาง ลำพูน
วันที่ 9 มกราคม 2533
1. พระครูชยาลังการ วัดทาดอยแช่ อ.แม่ทา ลำพูน
2. พระครูรัตนวงศ์วิวัฒน์ วัดปทุมสราราม อ.ป่าชาง ลำพูน
3. ครุบาจันทร์ จันทวังโส วัดสันเจดีย์ริมปิง อ.เมือง ลำพูน
4. ครูบาสุจินดา สุมังคโส วัดม่วงชุม อ.พาน เชียงราย
วันที่ 10 มกราคม 2533
1. พระครูชยาลังการ วัดทาดอยแช่ อ.แม่ทา ลำพูน
2. พระครูรัตนวงศ์วิวัฒน์ วัดประทุมสราราม อ.ป่าซาง ลำพูน
3. ครูบาจันทร์ จันทวังโส วัดสันเจดีย์ริมปิง อ.เมือง ลำพูน
4. ครูบาสุจินดา สุมังคโล วัดม่วงชุม อ.พาน เชียงราย
วันที่ 10 มกราคม 2533
1. ครูสิงหวิชัย สิริวิชโย วัดฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่
2. ครูบาอินตา อินทปัญโญ วัดห้วยไซ อ.เมือง ลำพูน
3. ครูบาแสง วัดล้อมก่องข้าว อ.สันกำแพง เชียงใหม่
4. พระครูพิทักษ์ปัจจันตเขต วัดพระชินธาตุดอยตุง อ.แม่สาย เชียงราย
วันที่ 11 มกราคม 2533
1. พระครูคันธวงศ์วิวัฒน์ วัดหนองผำ อ.ป่าซาง ลำพูน
2. ครูบาสม โสภโน วัดเจดีย์สามยอด อ.ป่าซาง ลำพูน
3. ครูตุ่น ปัญญาวิลาโส วัดบ้านล้อง อ.ป่าซาง ลำพูน
วันที่ 12 มกราคม 2533
1. พระครูญาณภิรัต วัดป่าเจริญธรรม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
2. พระครูศรียูรมงคล วัดทุ่งแป้ง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
3. พระครูบวรสุขบท วัดป่าซางน้อย อ.ป่าซาง ลำพูน
วันที่ 13 มรกราคม 2533
1. พระครูวรวุฒิคุณ วัดฟ้าหลั่ง อ.จอมทอง เชียงใหม่
2. พระครูธรรมภาณี วัดดอยชัย อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
3. พระครูญาณภิรัต วัดป่าเจริญธรรม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
วันที่ 14 มกราคม 2533
1. พระครูสุขบทบริหาร วัดห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร ลำปาง
2. พระครูโถมมณียคุณ วัดบ้านเป้า อ.ห้างฉัตร ลำปาง
3.พระครูรัตนาคม วัดพระธาตุเสด็จอ.เมือง ลำปาง
4.พระครูรักขิตคุณ วัดม่อนพญาแช่ อ.เมือง ลำปาง

นอกจากพระเถระที่นิมนต์มาแล้ว ทุกคืนพระสงฆ์ภายในวัดสันป่ายางหลวงอันประกอบด้วย
1.พระปลัดอินทร ปัญญาวัฑฒโน เจ้าอาวาส
2.พระมหาเจริญ ชุตินธโร
3.พระอุทัย อภิญญาโณ
4.พระชัยพร สิริปัญโญ
5.พระคัชเชน โชติธัมโม
ได้ ร่วมพิธีอธิฐานจิตแผ่เมตตา กับพระเถระเป็นประจำทุกคืน ตั้งแต่คืนเริ่มต้นจนถึงคืนสุดท้าย พระภิกษุรูปอื่นที่ไม่เข้าร่วมพิธีอธิฐานจิตแผ่เมตตา ก็เข้าไปสวดพระคาถาพุทธาภิเษก ร่วมกันกับสามเณร ตั้งแต่เริ่มพิธีจนจบพิธีกรรมทุกๆ คืน
พระสงฆ์จากเทวโลก พรหมโลกที่มาร่วมอธิฐานจิตแผ่เมตตา


ทุก คืน หลังจากพิธีกรรมทางมนุษย์โลกจบสิ้นแล้วเวลาตั้งแต่ 24.00 น.เป็นต้นไป ได้มีพระสงฆ์จากพรหมโลก เทวโลก มาร่วมอธิฐานจิตแผ่เมตตาต่อไปอีก จนถึงเวลา 05.00

พระสงฆ์จากเทวโลก พรหมโลก
ที่มาร่วมอธิฐานจิตแผ่เมตตา พระรอดปลอดภัย
วันที่ 6 มกราคม 2533

1.ครูบาคัณธา คัณธาโล วัดเมืองสร้อย ตาก
2.ครูบาศรีวิชัย วัดบ้างปาง ลี้ ลำพูน
3.ครูบาบุญทา วัดสันป่ายางหลวง ลำพูน
4.ครูบาอภัยสะระทะ วัดฝานหิน เชียงใหม่

วันที่ 7 มกราคม 2533
1.ครูบาอุปาละ วัดดอยเต (บ้านทา)ลำพูน
2.หลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช
3.หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ชุมพร
4.หลวงปู่เขียว วัดหลงบน นครศรีธรรมราช

วันที่ 8 มกราคม 2533
1.หลวงพ่อยิ้ม วัดเจ้าเจ็ดใน อยุธยา
2.หลวงพ่อปาน วัดคลองด่วน สมุทรปราการ
3.หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อยุธยา
4.หลวงปู่รอด วัดทุ่งศรีเมือง อุบล

วันที่ 9 มกราคม 2533
1.สมเด็จลูน ประเทศลาว
2.หลวงพ่อโอภาสี วัดบางมด
3.หลวงปู่บุญ นครปฐม
4.หลวงปู่สงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ชุมพร

วันที่ 10 มกราคม 2533
1.ครูบาสุริยะ วัดเท้าบุญเรือง เชียงใหม่
2.ครูบาเถิ้ม วัดแสนฝาง เชียงใหม่
3.ครูบาอินทรจักร วัดป่าลานห้วยยาบ ลำพูน
4.ครูบาอุปาละ วัดดอยแต (บ้านทา) ลำพูน

วันที่ 11 มกราคม 2533
1.หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา
2.หลวงพ่อหมุน วัดเขาตะแคงตะวันตก พัทลุง
3.หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน ปราจีน
4.ครูบาอุปาละ วัดดอยแต (บ้านทา) ลำพูน

วันที่ 12 มกราคม 2533
1.หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง นครปฐม
2.หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม
3.ครูบาอ้าย อินทรปัญโญ วัดสะปุ๋งน้อย (ป่าซาง) ลำพูน

วันที่ 13 มกราคม 2533
1.ครูบาดง ชวโน วัดดงเหนือ แพร่
2.ครูบาแก้ว อินทรจักโก วัดเขื่อนคำลือ แพร่
3.พระครูเนกขัมมะวิสุทธิ์ วัดดอนตัน น่าน
4.ครูบาขันแก้ว วัดสันพระเจ้าแดง ลำพูน

วันที่ 14 มกราคม 2533>>
1.ครุบาคำแสน วัดสวนดอก เชียงใหม่
2.ครูบาคำแสน วัดป่าดอนมูล เชียงใหม่
3.หลวงปู่คำปัน วัดสันโป่ง เชียงใหม่
4.หลวงปู่ภู วัดอินทร์วิหาร กรุงเทพ

พระ มหาเถระที่มีชื่อประจำวันนี้ ท่านจะมาร่วมอธิฐานจิต ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง 5โมงเช้า ตามรายการ นอกจากนี้ยังมีพระเถระอีกนับร้อยรูปจากพรหมโลก ผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาร่วมอธิฐานจิต องค์ละประมาณ10-15 นาที แล้วกลับ ตลอดระยะเวลาพิธีอธิฐานจิต ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนวันสุดท้าย แต่ไม่อาจจะนำรายนามท่านมาลงได้ทั้งหมด เพราะมีจำนวนมากและบางองค์คุณไพศาล ก็ไม่รู้จัก
ในคืนเริ่มต้นและคืนสุดท้ายของพิธีกรรม พระแม่เจ้าจามเทวี ได้เสด็จมาร่วมอนุโมทนา และแผ่เมตตาด้วยแต่อยู่ภายนอกโบสถ์ พระแม่ เจ้าได้ตรัสกับไพศาลว่า พระรอดปลอดภัยนี้ดีเท่ากับพระรอดในสมัยที่แม่หม่อน(พระแม่จามเทวี)สร้างสามา รถปราบแป๊ (ชนะ)ภูตผี เงือกหงอน ได้ด้วย ใครมีบูชาก็จะอยู่เย็นเป็นสุข จำเริญรุ่งเรือง แม่หม่อนขออนุโมทนากับผู้ใดก็ตามที่ได้ไว้บูชาทุกผู้ทุกคน ขอให้เคารพนบยำอย่าได้เหยียบย่ำข้ามกลายเป็นอันขาด(นี่คือคำยืนยันจากดวงพระ วิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระนางจามเทวี)
            ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ พระอาจารย์อินทรปัญญาวัฑฒโน (พระครูปัญญาธรรมวัฒน์) ได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเก่าซึ่งชำรุด ในปีนั้นท่านได้พิจารณาว่า ในงานฉลองอุโบสถหลังใหม่จะเอาอะไรเป็นที่ระลึกแก่ญาติโยมตลอดจน พุทธบริษัทที่ได้ร่วมกันสร้างพระอุโบสถ

ใน คืนวันหนึ่งท่านนั่งสมาธิและได้เห็นรูปพระรอดปรากฏขึ้นในนิมิตนั้น รุ่งเช้าหลังจากฉันภัตตาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านได้คำนึงถึงนิมิตนั้น ท่านได้พิจารณาว่า ถ้าสร้างพระรอดเลียนแบบของเก่าก็จะไม่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง อีกทั้งจะกลายเป็นว่ารูปแบบซ้ำกันเหมือนเลียนแบบของเดิม ท่านจึงเอาสัญญาลักษณ์ อ. ซึ่งเป็นตัวอักขระสำคัญที่ทุกคนจะต้องใช้ตัว อ. นี้ รวมเข้าไปในชื่อของทุกคน คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ โอม ซึ่งเป็นอักขระนะโม มี ๙ ตัว เท่ากับโลกุตระธรรมของพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า อีกทั้งเป็นชื่อของท่านด้วย พระอาจารย์อินทรปัญญาวัฑฒโนจึงได้รวบรวมมวลสารต่าง ๆ ในสมัยที่ท่าน เดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมไปในสถานที่ต่าง ๆ ใบลานจารอักขระธรรมของวัดที่หักชำรุด เอามาบดรวมกันเพื่อทำผงพระรอด ผสมกับดินสังเวชนียสถานและดินที่วังหัวกวงซึ่งเป็นดินสร้างพระของเมืองลำพูน แต่โบราณกาลมา ได้สร้างพระรอดหลัง อ. ขึ้นจนสำเร็จและทำพิธีพุทธาภิเษก โดยได้นิมนต์พระสงฆ์คณาจารย์แห่งเมืองลำพูนมาทำพิธีพุทธาภิเษก เป็นเวลาหนึ่งเดือนกับเก้าวันเก้าคืน และได้แจกให้ญาติโยมในพิธีฉลองพระอุโบสถหลังใหม่ หลังจากที่ญาติโยมได้รับแจกพระกันไปโดยทั่วถึงแล้ว เกิดปรากฏการณ์อภินิหารแก่ผู้ที่ได้รับแจกไป ดังนี้

เรื่องที่หนึ่ง ตำรวจถูกยิง

นายดาบตำรวจวิสูตร ประจำสถานีตำรวจภูธรแม่ทา จังหวัดลำพูน ถูกยิงด้านหลังขณะเข้าจับกุมยาบ้า หมดสติไป
สองวัน ในวันที่สามจึงพื้นคืนสติเหมือนคนนอนหลับ ไม่ปรากฏแผลตามร่างกายแต่อย่างใด

เรื่องที่สอง คนจะคลอดบุตร

นาง นภาภรณ์ บ้านกอม่วง อำเภอเมือง ลำพูน ตั้งครรภ์ เลยกำหนดคลอดมาเป็นเวลานานพอสมควร ญาติจึงนำส่งโรงพยาบาลแมคคอมิค ผลกาตรวจปรากฏว่าเด็กขวางลำตัว ขณะเตรียมตัวรอเจ้าห้องผ่าตัด แม่ของนางนภาภรณ์ได้ระลึกถึงพระรอดหลัง อ.ได้ เพราะได้ยินท่านอาจารย์พูดว่า ถ้าใครมีปัญหาอะไรที่สาหัส ให้เอาพระรอดตั้งสัจจะอธิษฐาน ทำน้ำพระพุทธมนต์ น้ำไปดื่ม กิน อาบ โดยเอาพระรอดแก่วงลงไปในน้ำเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ มารดาของนางนภาภรณ์ก็ทำเช่นนั้น เพราะพระรอดได้ผ่านการอาบน้ำว่าน ๑๐๘ ชนิดและน้ำมันมนต์ผ่านการทำพิธีมาเรียบร้อยแล้ว แม่ของนางนภาภรณ์จึงนำน้ำมนต์นั้นมาให้นางนภาภรณ์ดื่ม กิน ลูบหัว ลูกหน้า ลูบท้องของนางนภาภรณ์ ปรากฏเป็นที่อัศจรรย์ว่า ลูกของนางนภาภรณ์คลอดออกมาอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องทำการผ่าตัด

เรื่องที่สาม อุบัติเหตุรถชน

นาย สวัสดิ์ สันตติภัค คนบ้านพระคงฤาษี ในเมืองลำพูน อายุ ๖๐ ปีถูกรถกระบะชนกลางลำตัวขณะขับขี่จักรยานสองล้อตัดหน้ารถ เพราะไม่เห็นรถกระบะด้วยสายตาไม่ดี รถกระบะชนเต็มที่ ปรากฏว่า ขาหัก ๓ ท่อน โดยไม่มีบาดแผลอื่นใด หมดสติ ไปรู้สึกตัวที่โรงพยาบาล พอรู้สึกตัวก็คลำหาพระรอดหลังอ. ยกมือท่วมหัวพรางนึกในใจว่า รอดตายพระบารมีพระรอดหลังอ.คุ้มครอง หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ยังโดนรถมอเตอร์ไซด์ชนอีก ๒ ครั้ง แต่ก็รอดมาได้โดยไม่เป็นอะไร

เรื่องที่สี่ พระรอดช่วยคนฟันปลอมติดคอ

นาย บุญชื่น บ้านต้นเหียว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รับประทานอาหารเสร็จในวันหนึ่งแล้วลุกมาบ้วนปาก ขณะกรั้วคอล้างปาก ฟันปลอมที่ใส่อยู่ประจำเกิดหลุดออกจากเหงือกที่ยึดอยู่ แล้วไหลลงไปติดอยู่ที่หลอดลม เจ็บปวดสุดแสนสาหัส ทำอย่างไรก็ไม่อาจสามารถเอาออกมาได้ ภรรยาจึงนำส่งโรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่ แพทย์ได้ทำการ x – ray ผลปรากฏว่าฟันปลอมไปติดค้างอยู่ที่หลอดลม หมอลงความเห็นว่าต้องผ่าตัดลำคอเพื่อเอาฟันปลอมออกมา ในขณะที่กำลังรอการผ่าตัด นายบุญชื่นได้รับความทรมานอย่างสุดแสนสาหัส จึงลงความเห็นให้ผ่าตัดด่วน ขณะที่รอหมอภรรยานายบุญชื่นซึ่งแขวนพระรอดหลังอ.ไว้ นึกขึ้นมาได้ จึงเดินไปเอาน้ำจากที่ดื่มน้ำบริการของโรงพยาบาลมหาราช แล้วนำพระรอดหลังอ. มาอธิษฐานว่า “ถ้าพระรอดแน่จริง ศักดิ์สิทธิ์จริง ของให้ฟันปลอมของนายบุญชื่นหลุดออกมาโดยปาฏิหารย์” ภรรยาจึงนำพระรอดหลังอ.แก่วงลงไปในน้ำเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้วให้นายบุญชื่นอธิษฐานดื่ม ประมาณครู่หนึ่งหลังจากที่นายบุญชื่อดื่มน้ำเข้าไปแล้ว มีอาการคลื่นไส้ อยากอาเจียรอย่างรุนแรง นายบุญชื่นจึงเดินไปที่ถังขยะ ด้วยความทุรนทุรายแล้วอาเจียรออกมาอย่างหนัก ปรากฏว่า ฟันปลอมได้หลุดมากับการอาเจียรในครั้งนั้นโดยอัศจรรย์ นายบุญชื่นได้หยิบเอาฟันปลอมมาทั้งน้ำหูน้ำตา แล้วนำออกมาเพ่งดู ขณะนั้นพอดีกับพยาบาลเรียกให้ไปเข้าห้องผ่าตัด นายบุญชื่นจึงเดินไปหาพร้อมกับยื่นฟันปลอมให้พยาบาลที่จะนำเข้าห้องผ่าตัดดู แล้วบอกว่า “ผมไม่ผ่าแล้ว ฟันผมหลุดออกมาแล้ว” พยาบาลมองดูดด้วยความงุนงงว่ามันหลุดออกมาได้อย่างไร? จึงถามนายบุญชื่นว่ามันหลุดออกมาได้อย่างไร? ภรรยาจึงเล่าเรื่องเอาพระรอดหลังอ.ทำน้ำมนต์ให้พยาบาลฟัง เรื่องนี้เป็นที่ฮือฮาและเล่าขานกันมากในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เรื่องที่ห้า ตำรวจได้ลาภ

รตต.รัตน์ บุญชู ประจำกองกำกับการตำรวจภูธร จว.ลำพูน เป็นผู้มีความศรัทธาในตัวพระอาจารย์อินทรเป็นอย่างยิ่ง ตอนพักกลางวันของทุกวัน หลังจากรับประทานอาหารแล้วก็จะมาไหว้พระสวดมนต์ แล้วนั่งสมาธิภาวนาเป็นประจำทุกวัน วันหนึ่ง ได้ยินกิตติศัพท์พระรอดหลังอ. จึงมาขอต่อท่านอาจารย์ ไป ๑ องค์ จึงนำไปใส่กรอบติดตัว ในขณะที่รับพระไปนั้น ตั้งสัตย์อธิษฐานว่า ขอให้ได้เลื่อนยศภายในเร็ววัน ต่อมาอีก๒ อาทิตย์ รตต.รัตน์ ได้มาที่วัดเพื่อถวายสังฆทาน แล้วบอกท่านอาจารย์ว่า “ ใครว่าพระรอดหลังอ. รอดจากจากโชคจากลาภ ผมไม่เชื่อเด็ดขาด ท่านอาจารย์ครับ วันนี้ผมได้เลื่อนเป็นรตท.แล้วครับ”

เรื่องที่หก พระธาตุเสด็จอยู่ในกรอบพระรอด

นาย ถวิล ท้าวรอม (ร้านถวิลท้าวรอม) บ้านป่าซาง ได้มาช่วยกดพิมพ์พระรอดหลัง อ. ได้นำพระรอดหลังอ.ที่พระอาจารย์อินทรเป็นผู้กดเอง ใส่กรอบแขวนติดตัวไว้ อุปนิสัยของนายถวิลเป็นใจบุญสุนทานหมั่นปฏิบัติภาวนาเป็นประจำทุกวัน หลังจากนั้นไม่นาน พระธาตุได้เสด็จมาอยู่ในกรอบกับองค์พระรอดหลังอ. เป็นที่น่าอัศจรรย์ (เมื่อมองดูจะเห็นแต่เศียรพระรอดหลังอ. ส่วนองค์พระมองไม่เห็น เห็นแต่พระธาตุ)

เรื่องที่เจ็ด แสงเลเซอร์ยิงไม่เข้า

คุณ วิภา องค์มหัสมงคล ผู้พิพากษาศาลสมทบจังหวัดนนทบุรี ได้บูชาพระรอดหลังอ.ทองคำไป ๑ องค์ วันหนึ่งได้ไปที่โรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจรักษาต้อกระจก หมอนัดวันให้มาทำการรักษา เมื่อถึงวันนัดก่อนออกจากบ้าน คุณวิภาได้ยกพระขึ้นจบพร้อมกับอธิฐานขอบารมีพระรอดหลังอ.คุ้มครอง อย่าได้มีอันตรายใดใดต่อดวงตาเลย ที่โรงพยาบาล หมอทำการรักษาโดยการยิงแสงเลเซ่อร์เพื่อรักษาต้อกระจก พอเริ่มทำการรักษา หมอยิงเลเซ่อร์ ๒ – ๓ ครั้ง ปรากฏว่าเครื่องยิงหยุดการทำงาน เป็นที่อัศจรรย์ หมอได้ตรวจสอบเครื่องยิ่งเลเซ่อร์ก็ไม่พบสิ่งผิดปรกติแต่อย่างใด
หมอจึงถามคุณวิภาว่า “คุณแขวนพระอะไรไว้?”
คุณวิภาตอบว่า “แขวนพระรอดหลังอ. และได้อธิษฐานก่อนออกจากบ้านมาพบหมอ”

สร้างความงุนงงให้กับวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นอย่างยิ่ง!!
เรื่องที่แปด รถชนที่มาเลเซีย

มิสเตอร์ กูบูเซ็ง เจ้าของบริษัท ประเทศมาเลเซีย ได้ส่งจดหมายเป็นภาษาอังกฤษถึงท่านอาจารย์อินทรว่า มารดาของมิสเตอร์กูบูเซ็งไปออกกำลังกายตอนเช้าที่ Park หลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วได้ขี่จักรยานสองล้อเพื่อเดินทางกลับบ้าน ขณะเดินทางกลับบ้านถูกรถยนต์ชนอย่างแรง ด้วยแรงกระแทก มารดาของมิสเตอร์กูบูเซ็งกระเด็นไปไกลหลายตลบเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่า ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด มารดาของมิสเตอร์กูบูเซ็งจึงให้มิสเตอร์เซ็งเขียนจดหมายเล่าเรื่อง ประสบการณ์เหลือเชื่อให้ทางวัดสันป่ายางหลวงได้ทราบ พร้อมทั้งขอบคุณบารมีพระรอดหลังอ. ที่ช่วยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ปาฏิหารณ์ ที่เกิดจากมีมากมายหลายเรื่องหลายประการจนไม่สามารถนำมากล่าวได้หมด ผู้ที่นำไปบูชาแล้วเท่านั้นจึงได้พบความอัศจรรย์และปาฏิหารย์ต่าง ๆ ของพระรอดหลัง อ.


——————————————————

จัดทำโดย   พร้อมรับเหมาก่อสร้าง เชียงใหม่ช่างไฟฟ้า กล้องวงจรปิดลำพูน

ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน      กล้องวงจรปิดลำพูน เชียงใหม่ 

ติดต่อ 088-654-4163 k.หนิง  และ 098-696-4544 K.ต้อม

เวปเพจ: พร้อมรับเหมาก่อสร้าง.com     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

เวป jccomputer-lamphun.com  ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

เวป cctv and it service .com  ซีซีทีวีแอนด์ไอทีเซอร์วิส กล้องวงจรปิดลำพูน เชียงใหม่ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

จัดทำโดย ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน

Tel:098-6964544 : 088-6544163 พี่ต้อม

เวป jccomputer-lamphun.com  ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

เวป cctv and it support .com   หจก.ซีซีทีวีแอนท์ไอทีซัพพอร์ต ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook


cctvanditservice.com cctvanditsupport.com jccomputer-lamphun.com

ช่าง ไฟฟ้า ลำพูน
ช่าง ไฟฟ้า เชียงใหม่
หา ช่าง ไฟฟ้า
หา ช่าง ไฟฟ้า เชียงใหม่
หา ช่าง ไฟฟ้า ลำพูน
ช่าง ไฟฟ้า
ช่างไฟลำพูน
ช่างไฟเชียงใหม่
ช่างไฟ
ผู้รับ เหมา ไฟฟ้า
ผู้รับ เหมา ไฟฟ้า เชียงใหม่
ผู้รับ เหมา ไฟฟ้า ลำพูน
ไฟฟ้า กำลัง
ช่าง ไฟฟ้า โรงงาน
การ ช่าง ไฟฟ้า
การ เป็น ช่าง ไฟฟ้า
การ เป็น ผู้รับ เหมา ไฟฟ้า
ช่าง ไฟฟ้า คือ
ช่าง ไฟฟ้า พื้นฐาน
ช่าง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
ช่าง ไฟฟ้า อุตสาหกรรม
ช่าง ไฟฟ้า อุตสาหกรรม คือ
ช่าง ไฟฟ้า เบื้องต้น
ช่าง ไฟฟ้า ใน โรงงาน
ช่างไฟ คือ
ช่างไฟ รับจ้าง
ช่างไฟ รับจ้าง เชียงใหม่
ช่างไฟ รับจ้าง ลำพูน
ช่างไฟ โรงงาน
ช่างไฟ โรงงาน เชียงใหม่
ช่างไฟ โรงงาน ลำพูน
บริษัท ช่าง ไฟฟ้า
บริษัท ช่าง ไฟฟ้า เชียงใหม่
บริษัท ช่าง ไฟฟ้า ลำพูน
บัตร ช่าง ไฟฟ้า
บัตร ช่างไฟ
พื้นฐาน ช่าง ไฟฟ้า
พื้นฐาน ช่างไฟ
หา งาน ช่าง ไฟฟ้า
หา งาน ช่าง ไฟฟ้า ลำพูน
หา งาน ช่าง ไฟฟ้า เชียงใหม่
หา งาน เชียงใหม่ ช่าง ไฟฟ้า
หา ผู้รับ เหมา ไฟฟ้า
หา ผู้รับ เหมา ไฟฟ้า เชียงใหม่
หา ผู้รับ เหมา ไฟฟ้า ลำพูน
โปร เจ ค ช่าง ไฟฟ้า
โปร เจ ค ช่าง ไฟฟ้า เชียงใหม่
โปร เจ ค ช่าง ไฟฟ้า ลำพูน
โปร เจ็ ค ช่าง ไฟฟ้า
ช่างไฟ ลำพูน
ลำพูน ช่าง ไฟฟ้า
เชียงใหม่ ช่าง ไฟฟ้า
หา ช่าง ไฟฟ้า ลำพูน
หา ช่าง ไฟฟ้า
หา ช่าง ไฟฟ้า เชียงใหม่
รับ เหมา ไฟฟ้า ลำพูน
รับ เหมา ไฟฟ้า เชียงใหม่
เชียงใหม่ ช่ ง ไฟฟ้า
ช่ ง ไฟฟ้า
ลำพูน ช่ ง ไฟฟ้า
หา ผู้รับ เหมา ไฟฟ้า เชียงใหม่
หา ผู้รับ เหมา ไฟฟ้า ลำปาง

ช่าง กล้อง วงจรปิด
เชียงใหม่ กล้อง วงจรปิด
ร้าน กล้อง วงจรปิด
ช่าง ไฟเบอร์
กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
ร้าน กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
ร้าน ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
ช่าง ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด
ร้าน ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด
ช่าง ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ติด กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ร้าน ติด กล้อง วงจรปิด
ร้าน ติด กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
ช่าง ติด กล้อง วงจรปิด
ช่าง ติด กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
ช่าง กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
ร้าน ซ่อม กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
ร้าน กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ร้าน รับ ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด
ช่าง ซ่อม กล้อง วงจรปิด
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด ไร้ สาย ใกล้ ฉัน
ร้าน กล้อง วงจรปิด เซี ย ร์ รังสิต
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ช่าง ซ่อม กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
cctv เชียงใหม่
ร้าน รับ ติด กล้อง วงจรปิด
รับ ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
หา ช่าง ติด กล้อง วงจรปิด
กล้อง วงจรปิด ไร้ สาย เชียงใหม่
ร้าน ซ่อม กล้อง วงจรปิด
ร้าน ขายส่ง กล้อง วงจรปิด
ช่าง รับ ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด
ร้าน จำหน่าย กล้อง วงจรปิด
ร้าน ขาย อุปกรณ์ กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
กล้อง วงจรปิด hikvision เชียงใหม่
กล้อง วงจรปิด ร้าน ค้า
กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่ ราคา ถูก
dahua เชียงใหม่
hilook เชียงใหม่
ip camera เชียงใหม่
vstarcam เชียงใหม่
กล้อง cctv เชียงใหม่
กล้อง วงจรปิด ช่าง เสือ
กล้อง วงจรปิด ติด ร้าน ค้า
กล้อง วงจรปิด มือ สอง เชียงใหม่
กล้อง วงจรปิด ราคา ถูก เชียงใหม่
กล้อง วงจรปิด ร้าน
กล้อง วงจรปิด ร้าน อาหาร
กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่ icon
กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่ pantip
กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่ ราคา
ขาย กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ขายส่ง กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ช่าง cctv
ช่าง ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด pantip
ช่าง วงจรปิด
ช่าง เสือ cctv
ช่าง เสือ กล้อง วงจรปิด
ช่าง เสือ กล้อง วงจรปิด pantip
ซ่อม สาย ไฟเบอร์ ออฟ ติก
ดู cctv เชียงใหม่
ดู กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด ร้าน ค้า
ผู้รับ เหมา เดินสาย fiber
รับ ติด กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ราคา กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ร้าน cctv
ร้าน cctv ใกล้ ฉัน
ร้าน กล้อง cctv
ร้าน กล้อง วงจรปิด jes ems cctv
ร้าน กล้อง วงจรปิด ตรง ข้าม ซี คอน
ร้าน กล้อง วงจรปิด บ้านหม้อ
ร้าน กล้อง วงจรปิด ฟอร์จูน
ร้าน กล้อง วงจรปิด รามอินทรา
ร้าน กล้อง วงจรปิด ศรีนครินทร์
ร้าน กล้อง วงจรปิด เซ็นทรัล พระราม 2
ร้าน ขาย cctv
ร้าน ขาย กล้อง cctv
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด vstarcam
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด ที่ เซี ย ร์ รังสิต
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด บ้านหม้อ
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด ฟอร์จูน
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด ราคา ถูก
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด รามอินทรา
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด เซี ย ร์ รังสิต
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด ไร้ สาย
ร้าน ขาย อุปกรณ์ กล้อง วงจรปิด
ร้าน ซ่อม dvr
ร้าน นี้ ติด กล้อง วงจรปิด
ร้าน นี้ มี กล้อง วงจรปิด
ร้าน รับ ซื้อ กล้อง วงจรปิด
ร้าน รับ ซื้อ กล้อง วงจรปิด มือ 2
ร้าน รับ ซ่อม กล้อง วงจรปิด
ร้าน วงจรปิด
ร้าน อุปกรณ์ กล้อง วงจรปิด
ร้าน แพนด้า กล้อง วงจรปิด hikvision
วงจรปิด เชียงใหม่
ศูนย์ hikvision เชียงใหม่
หา ช่าง ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด
เชียงใหม่ cctv
แหล่ง รับ ซื้อ กล้อง วงจรปิด
ลำพูน กล้อง วงจรปิด
ร้าน ก ล้อ วง วงจร ปิด
ซ่อม ไฟเบอร์ ออฟ ติก
ช่าง fiber
ช่างไฟ ภาย ใน บ้าน
ช่างไฟ สวน

เดิน ท่อ emt
ติด ตั้ง โคม ไฟ
เดินสาย lan
ขอ ไฟ 3 เฟส
ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
ไฟ เด้ง
ไฟ ช๊ อ ต
โคม ไฟ ถนน สาธารณะ
เดินสาย แลน ใน บ้าน
รับ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
โคม ไฟ ถนน สาธารณะ ราคา
เดินสาย แลน
รับ เดินสาย lan
โคม ไฟ พร้อม ติด ตั้ง
ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า ราคา
เดินสาย แลน ใน บ้าน ราคา
ติด ตั้ง โคม ไฟ เพดาน
โคม ถนน โซ ล่า เซลล์ สูง 6 เมตร
รับจ้าง เดินสาย แลน
โคม ไฟ เพดาน พร้อม ติด ตั้ง
เดินสาย lan ใน บ้าน
3bb เดินสาย lan
lamptan led circular set ติด ตั้ง
การ ขอ ใช้ ไฟ 3 เฟส
การ ขอ ใช้ ไฟฟ้า 3 เฟส
การ ขอ ไฟ 3 เฟส
การ ขอ ไฟ สาม เฟส
การ ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
การ ติด ตั้ง ประกอบ โคม ไฟ อ่าน หนังสือ
การ ติด ตั้ง สาย lan
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง แบบ ตั้ง พื้น
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง แบบ นั่งร้าน
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง แบบ แขวน
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า 3 เฟส
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า ระบบ จำหน่าย
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า แบบ ตั้ง พื้น
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า แบบ แขวน
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า แรง สูง
การ ติด ตั้ง โคม ไฟ
การ ติด ตั้ง โคม ไฟ คริสตัล
การ ติด ตั้ง โคม ไฟ ถนน
การ ติด ตั้ง โคม ไฟ ถนน led
การ ติด ตั้ง โคม ไฟ ระย้า
การ ติด ตั้ง โคม ไฟ ห้อย
การ ติด ตั้ง โคม ไฟ อ่าน หนังสือ
การ ติด ตั้ง โคม ไฟ เพดาน
การ ติด ตั้ง โคม ไฟ โรงงาน
การ ติด ตั้ง โคม ไฮ เบ ย์
การ ติด ตั้ง ไฟ กิ่ง
การ ติด ตั้ง ไฟ ถนน
การ ติด หลอด ไฟ
การ ติด โคม ไฟ
การ ติด โคม ไฟ ดาวน์ ไล ท์
การ ติด โคม ไฟ ระย้า
การ ติด โคม ไฟ หน้า บ้าน
การ ต่อ สาย ไฟ โคม ไฟ
การ ต่อ โคม ไฟ
การ ต่อ โคม ไฟ led
การ ต่อ โคม ไฟ เพดาน
การ ต่อ ไฟ ดาวน์ ไล ท์ led
การ ต่อ ไฟ ถนน
การ ประกอบ หลอด ไฟ
การ ประกอบ โคม ไฟ
การ ประกอบ โคม ไฟ เพดาน
การ เดิน ท่อ emt
การ เดิน ท่อ imc
การ เดิน ท่อ ร้อย สาย ไฟ emt
การ เดิน ท่อ ไฟฟ้า emt
การ เดินสาย lan
การ เดินสาย lan ภายใน อาคาร
การ เดินสาย lan ระยะ ไกล
การ เดินสาย lan ใน บ้าน
การ เดินสาย อินเตอร์เน็ต
การ เดินสาย แลน
การ เดินสาย แลน นอก อาคาร
การ เดินสาย แลน ระยะ ไกล
การ เดินสาย แลน ใน บ้าน
การ เดินสาย แลน ใน อาคาร
กิ๊บ ตอก สาย lan
กิ๊บ ติด สาย แลน
ขอ มิเตอร์ ไฟ 3 เฟส
ขอ หม้อ ไฟ 3 เฟส
ขอ เปลี่ยน ไฟ 1 เฟส เป็น 3 เฟส
ขอ ใช้ ไฟ 3 เฟส
ขอ ใช้ ไฟฟ้า 3 เฟส
ขอ ไฟ 3 เฟส 15 45
ขอ ไฟ 3 เฟส 2564
ขอ ไฟ 3 เฟส 2564 ราคา
ขอ ไฟ 3 เฟส 2565
ขอ ไฟ 3 เฟส 2565 ราคา
ขอ ไฟ 3 เฟส การ ไฟฟ้า นครหลวง
ขอ ไฟ 3 เฟส ค่า ใช้ จ่าย
ขอ ไฟ 3 เฟส ราคา
ขอ ไฟ สาม เฟส
ขอ ไฟ สาม เฟส ราคา
ค่า ขอ ไฟ 3 เฟส
ค่า ใช้ จ่าย ขอ ไฟ 3 เฟส
ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ขอ ไฟฟ้า 3 เฟส
ค่าแรง ดึง สาย เมน
ค่าแรง ดึง สาย เมน 3 เฟส
ค่าแรง ดึง สาย เมน เข้า บ้าน
ค่าแรง ติด ตั้ง ดาวน์ ไล ท์
ค่าแรง ติด ตั้ง หลอด ไฟ
ค่าแรง ติด ตั้ง โคม ไฟ ถนน
ค่าแรง ติด ตั้ง โคม ไฟ ระย้า
ค่าแรง ติด หลอด ไฟ
ค่าแรง เดิน ท่อ emt จุด ละ เท่า ไหร่
ค่าแรง เดิน ท่อ emt ต่อ จุด
ค่าแรง เดินสาย แลน cat6
งาน ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
งาน เดิน ท่อ emt
งาน เดินสาย lan
งาน เดินสาย แลน
ช่าง ติด ตั้ง โคม ไฟ
ช่าง ติด โคม ไฟ เพดาน
ดึง เมน ไฟ
ดึง เมน ไฟ เข้า บ้าน
ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
ติด ตั้ง ราง ไฟ led
ติด ตั้ง หม้อแปลง
ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า 3 เฟส
ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า 3 เฟส ราคา
ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า การ ไฟฟ้า
ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า แรง สูง
ติด ตั้ง หลอด ไฟ เพดาน
ติด ตั้ง โคม ไฟ ถนน
ติด ตั้ง โคม ไฟ ระย้า
ติด ตั้ง โคม ไฟ สนาม
ติด ตั้ง โคม ไฟ ห้อย
ติด ตั้ง โคม ไฟ ห้อย เพดาน
ติด ตั้ง โคม ไฟ เพดาน pantip
ติด ตั้ง โคม ไฟ เพดาน ราคา
ติด ตั้ง โคม ไฟ แขวน
ติด ตั้ง ไฟ led เพดาน
ติด ตั้ง ไฟ กิ่ง
ติด ตั้ง ไฟ ระย้า
ติด ตั้ง ไฟ เพดาน รถยนต์
ติด ตั้ง ไฟ แท ร ค ไล ท์
ติด หม้อแปลง ไฟฟ้า
ติด โคม ไฟ เพดาน เอง
ต่อ ไฟ ดาวน์ ไล ท์
ต่อ ไฟ โคม ไฟ
ที่ ตั้ง โคม ไฟ
นั่งร้าน หม้อแปลง
นั่งร้าน หม้อแปลง ไฟฟ้า
บริการ เดินสาย แลน
บริษัท เดินสาย lan
บริษัท เดินสาย แลน
ประกอบ โคม ไฟ
ประกอบ โคม ไฟ ระย้า
ประกอบ โคม ไฟ เพดาน
ปลั๊ก กัน ช๊ อ ต
มาตรฐาน การ เดิน ท่อ emt
รับ ติด ตั้ง สาย แลน
รับ ติด ตั้ง หม้อแปลง
รับ เดิน ท่อ emt
รับ เดินสาย lan ใน บ้าน
รับ เดินสาย อินเตอร์เน็ต
รับ เดินสาย แลน ราคา
รับ เหมา เดินสาย แลน
รับจ้าง เดินสาย แลน บ้าน
ราคา กลาง ดึง เมน ไฟฟ้า
ราคา กลาง เดิน ท่อ emt
ราคา กลาง เดินสาย แลน
ราคา กลาง เดินสาย แลน cat6
ราคา ขอ ไฟ 3 เฟส
ราคา ค่าแรง ดึง สาย เมน
ราคา ค่าแรง เดิน ท่อ emt ต่อ จุด
ราคา ดึง สาย เมน
ราคา ดึง สาย เมน เข้า บ้าน
ราคา ดึง สาย เมน เบอร์ 25
ราคา ดึง สาย เมน เบอร์ 50
ราคา ดึง สาย เมน เบอร์ 95
ราคา ดึง เมน ไฟ
ราคา ติด ตั้ง ดาวน์ ไล ท์
ราคา ติด ตั้ง หม้อแปลง 160kva
ราคา ติด ตั้ง หม้อแปลง 250 kva
ราคา ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
ราคา ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า 100kva
ราคา ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า 30kva
ราคา ติด ตั้ง หลอด ไฟ
ราคา ติด ตั้ง หลอด ไฟ led
ราคา ติด ตั้ง โคม ไฟ
ราคา ติด ตั้ง โคม ไฟ ระย้า
ราคา ติด ตั้ง โคม ไฟ ใน ที่ สูง
ราคา ติด ตั้ง โคม ไฮ เบ ย์
ราคา เดิน ท่อ imc
ราคา เดิน ท่อ ร้อย สาย ไฟ emt
ราคา เดินสาย lan
ราคา เดินสาย แลน
ราคา เดินสาย แลน cat6
ราคา เดินสาย แลน จุด ละ
ราคา เดินสาย แลน ต่อ จุด
ราคา เดินสาย แลน เมตร ละ
ราคา เดินสาย ไฟ ร้อย ท่อ emt
ราคา เดินสาย ไฟ ร้อย ท่อ emt ต่อ จุด
ลง หม้อแปลง ไฟฟ้า
ลาก สาย lan
ลาก สาย แลน
วาง สาย แลน
วิธี การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
วิธี การ ติด ตั้ง โคม ไฟ
วิธี การ ติด ตั้ง โคม ไฟ ถนน
วิธี การ ติด ตั้ง โคม ไฟ อ่าน หนังสือ
วิธี การ ติด ตั้ง โคม ไฟ เพดาน
วิธี การ ต่อ โคม ไฟ
วิธี การ ประกอบ โคม ไฟ
วิธี การ เดินสาย แลน
วิธี การ เดินสาย แลน ใน บ้าน
วิธี ขอ ไฟ 3 เฟส
วิธี ติด ตั้ง track light
วิธี ติด ตั้ง ดาวน์ ไล ท์ ติด ลอย
วิธี ติด ตั้ง ราง ไฟ แท ร ค ไล ท์
วิธี ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
วิธี ติด ตั้ง หลอด ไฟ เพดาน
วิธี ติด ตั้ง โคม ไฟ
วิธี ติด ตั้ง โคม ไฟ ดาวน์ ไล่ ท์ ติด ลอย
วิธี ติด ตั้ง โคม ไฟ ติด ผนัง
วิธี ติด ตั้ง โคม ไฟ ถนน
วิธี ติด ตั้ง โคม ไฟ ระย้า
วิธี ติด ตั้ง โคม ไฟ ห้อย
วิธี ติด ตั้ง โคม ไฟ เพดาน
วิธี ติด ตั้ง โคม ไฟ แขวน เพดาน
วิธี ติด ตั้ง โคม ไฮ เบ ย์
วิธี ติด ตั้ง ไฟ led เพดาน
วิธี ติด ตั้ง ไฟ โซ ล่า เซลล์ ถนน
วิธี ติด โคม ไฟ
วิธี ติด โคม ไฟ ผนัง
วิธี ติด โคม ไฟ ห้อย
วิธี ติด โคม ไฟ ห้อย เพดาน
วิธี ต่อ สาย ไฟ โคม ไฟ
วิธี ต่อ หลอด ไฟ โคม ไฟ
วิธี ต่อ โคม ไฟ
วิธี ต่อ โคม ไฟ led
วิธี ต่อ โคม ไฟ เพดาน
วิธี ต่อ โคม ไฟ เพดาน led
วิธี ต่อ ไฟ led flood light
วิธี ต่อ ไฟ led เพดาน
วิธี ต่อ ไฟ ระย้า
วิธี ต่อ ไฟ โคม ไฟ
วิธี ประกอบ โคม ไฟ
วิธี ประกอบ โคม ไฟ คริสตัล
วิธี ประกอบ โคม ไฟ ตั้งโต๊ะ
วิธี ประกอบ โคม ไฟ มิ นิ มอ ล
วิธี ประกอบ โคม ไฟ ระย้า
วิธี ประกอบ โคม ไฟ อิ เกีย
วิธี ประกอบ โคม ไฟ อ่าน หนังสือ
วิธี ประกอบ โคม ไฟ เพดาน
วิธี เดิน ท่อ emt
วิธี เดินสาย lan
วิธี เดินสาย อินเตอร์เน็ต
วิธี เดินสาย แลน
วิธี เดินสาย แลน ใน บ้าน
ส วิ ต ไฟ เด้ง
สาย lan เดิน ภายนอก
สาย แลน เดิน ภายนอก
หม้อแปลง ตั้ง พื้น
หม้อแปลง นั่งร้าน
หม้อแปลง แบบ นั่งร้าน
หม้อแปลง ไฟฟ้า แบบ ตั้ง พื้น
หลอด ไฟ ติด โครง เหล็ก
หลอด ไฟ ติด โรงรถ
หลอด ไฟ ติด ใน ห้อง
อุปกรณ์ การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
อุปกรณ์ ติด ตั้ง หม้อแปลง
อุปกรณ์ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
อุปกรณ์ เดิน ท่อ emt
เดิน lan
เดิน ท่อ emt ราคา
เดิน ท่อ emt สวย ๆ
เดิน ท่อ imc
เดิน ท่อ ร้อย สาย ไฟ emt
เดิน ท่อ สาย ไฟ emt
เดิน ท่อ เหล็ก emt
เดิน ระบบ lan
เดิน ระบบ แลน
เดิน ไฟ ท่อ emt
เดิน ไฟ ท่อ emt ราคา
เดินสาย lan จุด ละ เท่า ไหร่
เดินสาย lan ระยะ ไกล
เดินสาย lan ราคา
เดินสาย lan เกิน 100 เมตร
เดินสาย lan เอง
เดินสาย แลน 100 เมตร
เดินสาย แลน cat6
เดินสาย แลน จุด ละ
เดินสาย แลน นอก อาคาร
เดินสาย แลน บ้าน
เดินสาย แลน ภายนอก
เดินสาย แลน ระยะ ไกล
เดินสาย แลน เมตร ละ
เดินสาย แลน ใน อาคาร
แบบ การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
แบบ ติด ตั้ง หม้อแปลง
แบบ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
แบบ นั่งร้าน หม้อแปลง
โคม ไฟ ติด พื้น
โคม ไฟ ติด หลังคา โรงรถ
โคม ไฟ ติด เครื่องจักร
โคม ไฟ เพดาน ติด ตั้ง
ไฟ ช๊ อ ต ยุง
ไฟ ช๊ อ ต วัว
ไฟ เดย์ ไล ท์ ติด นอก โคม
กีด ปูน
เป ลี ย น สาย ไฟ
ดึง เมน ไฟฟ้า

admin

การแสดงความเห็นถูกปิด