ป้ายกำกับ : ครูบาอินทรเมตตารับถวายผ้าป่าเพื่ือเครื่องมือแพทย์ ณ คลินิค นพ.ภูมศิลป์-ชมรมจริยธรรม รพ.ลำพูนร่วมอนุโมทนาบุญ

ครูบาอินทร เมตตารับถวายผ้าป่าเพื่ื...

สิงหาคม 9, 2013

กิจกรรมของทางวัด ครูบารอินทร วัดสันป่ายาง, เกี่ยวกับทางวัดสันป่ายางหลวง

ครูบาอิน...