ป้ายกำกับ : ประวัติพระพุทธรัตนมณีมหานทีศรีหริภุญชัย (พระเขียวโขง)

ประวัติพระพุทธรัตนมณีมหานทีศรีหริ...

กุมภาพันธ์ 24, 2016

ทั่วไป-อื่นๆ, เกี่ยวกับทางวัดสันป่ายางหลวง

ประวัติพ...